Şirket misyonu ve vizyonu yıllar ve çeşitli ekonomik gelişmelerle farklı adlar ya da biçimlere bürünerek, kullanılmaya ve çok büyük şirket ya da kurum gibi organizasyonların yaratılmasına kılavuzluk etmeye devam ediyor.

Misyon müşterilere; çalışanları ve şirket hissedarlarını bir araya getiren ortak amacın ne olduğunu anlatmada büyük önem taşıyor. Doğru bir misyon hem duygulara, hem de akla hitap etmelidir.  Misyon çoğunlukla şu anda bulunduğumuz konumu ve tam anlamıyla ne yapmak istediğimizi belirler.

Kurumunuzun vizyonu, rakiplerden ayrıldığınız yönlerinizin yanı sıra mensubu olduğunuz sektöre, ülkenize ve hatta dünyaya sağlamak istediğiniz katkıyla, yaratacağınız etkiyi anlatacaktır. Gerçekten inanılarak yazılmış biz vizyon, müşterilere neyi amaçladığınızı anlatacağı gibi; şirket içinde de çalışanlara, her gün işe gelme nedenlerini hatırlatacak ve ortak bir ruh yaratmada etkili olacaktır.

Unutulmamalıdır ki, doğru yaratılmış misyon ve vizyon, o kurumun başarıya gitmesindeki demirbaş kılavuzlarındandır.

Misyon:

Çoğunlukla organizasyon liderinin, şirketin amacını ve yönünü belirlediği cümledir. Doğru ve yerinde bir anlayışla oluşturulduğunda ekibi motive eder ve geleceği için ilham verir. Şirket misyonu organizasyonun birincil hedefini ve ana amacını belirler.

Vizyon:

Vizyon ise daha çok nasıl bir gelecek istendiği ile ilgilidir. Organizasyonun en büyük hedefi ya da gerçeğe dönüşmesi çok iyi olacak hayalleri de diyebiliriz buna.

Misyon ve vizyonun gerçekten amacı doğrultusunda kullanılması için gerekenler:

  • Gerçek ve içten olmalıdır

Duygu yoksunluğu ile yaratılmış cümleler, etkiden de yoksundur. İçten yaratılmış ve ortak değerlere hitap eden cümleler, karşılıklı bir etkileşim doğurur.

  • Ortak değerler konusunda fikir verici olmalıdır.

Organizasyon içinde ne yöne gitmek istendiğinin anlaşılması, grubun bir arada bulunması için elzem olan değerlerin göz önünde görünür olması, bir çeşit anlaşmadır.

  • Organizasyonun içinde bulunduğu şartlar konusunda doğru ve gerçekçi olmalıdır

Bulunduğu sektörden oldukça uzak ve gerçek yapılan işin çevresinde bile dolanmayan içerikler kimseye hitap etmez.

  • Süslü kelimelerden çok, kısa ve herkesçe anlaşılır olmalıdır

Çalışanların şirket misyonunu gerçekten anlaması ve benimsemesinin değeri ve etkisi müthiştir.

  • İlham verici olmalıdır

Geniş bir ekip tarafından benimsenmiş, saygı ve gurur duyulan bir misyon ve vizyon; gerçekten çalışanlara neden burada olduklarını hatırlatan ve motive eden etik davranışı destekleyen etki yaratabilir.

  • Ateşleyici ve etki yaratıcı ve yol gösterici olmalıdır.

Şirketin odaklanma etkisini artırıcı bir yönü olması büyük önem taşır.  Misyon ve vizyon politikasının güçlü olması, her gün onlarca karar alan şirket yöneticilerinin farklı yönlere doğru gitmelerini engeller ve tekrar hedefe kanalize eder.

  • Kapsayıcı olmalıdır

Sadece şirket sahipleri ve müşteriler için değil, çalışanlar ve toplum için de değer yaratıcı olmalıdır. Aidiyet duygusu yaratması ve benimsenmesi ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Peki bizler bireysel olarak kendi misyon ve vizyonumuzu yaratamaz mıyız?

Kendi amacımızı belirlemek, her gün yataktan bizi kaldıran neden üzerinde düşünmek ve bizi, biz yapan özelliklerimizi sıralayarak, kendimize, ailemize topluma ne değer yaratabileceğimiz üzerinde kafa yormak, gelecek için hedefler belirlemek ve asıl önemlisi geleceğimiz şekillendirmek mümkün. Diğer türlü sadece bize önerilen misyon ve vizyonları yaşarız.

Bir de sadece yazmış olmak için yazılan misyonlar var;

Kurumsal web sitelerine göz attığımızda karşılaştığımız, çoğunlukla kenara atılmış şirket misyonları ise belki şirket içerisinde bir ekip tarafından hazırlanmış zayıf, gösterişsiz ve kimi zaman ise gerçekle ilgisi olmayan kelimecikler olarak kalırlar. Onları hemen tanırsınız. Kötü yapılmış bir porselen diş gibi sırıtırlar. Eğer bir şekilde şuradan, buradan kopyalanmışsa; stili sizden tamamen farklı olan dayınızdan, ceketini ödünç almışsınız gibi durur bu defa. Bir de yapılan işle hiç alakası olmayan, yapılan işi olduğundan farklı anlatmaya çalışanlar vardır ki bunun örnekleri ülkemizde çoktur. Derme çatma bir mahalle berberi dükkandan büyük bir hem de İngilizce “Hair Design Center” yazdığında bile bize misyonunu açıklamaya çalışıyordur.